سيزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/06
25/04/2016 01:54:29 ب.ظ

سيزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 10/12/1394 ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير عامل محترم سازمان پاركها و فضاي سبز و رئيس محترم اداره زيباسازي و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي روز درختكاري 2- بررسي برنامه هاي اداره زيباسازي در ايام پايان سال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


سيزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 10/12/1394 ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از مدير عامل محترم سازمان پاركها و فضاي سبز و رئيس محترم اداره زيباسازي و با دستور كار 1- بررسي برنامه هاي روز درختكاري 2- بررسي برنامه هاي اداره زيباسازي در ايام پايان سال در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و از زحمات و تلاشهاي شبانه روزي رئيس و پرسنل محترم اداره زيباسازي در نصب ملزومات در خصوص ساماندهي تبليغات انتخابات قدرداني نمودند و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص دستور كار جلسه خواستار و از مدير عامل محترم سازمان پاركها و فضاي سبز خواستن برنامه هاي سازمان متبوع را در زمينه روز درخت كاري به سمع و نظر اعضاي محترم كميسيون برسانند.

در ادامه جناب آقاي عاقلي مدير عامل محترم سازمان ياد شده گفتند از اول سال آينده اجراي برنامه هاي فضاي سبز كلاً به شهرداريهاي مناطق واگذار شده و شهرداريها راساً برنامه ها را اجرا و سازمان پاركها فقط ناظر برنامه ها مي باشدو از لحاظ تخصصي به مناطق كمك خواهد نمود. سپس اعضاي محترم كميسيون نظرات و ديدگاهها و انتقادات خود در مورد واگذاري امور فضاي سبز به مناطق مطرح نمودند كه نهايتاً پس از بحث و بررسي مقرر گرديد دلايل توجيهي واگذاري امور پارك ها و فضاي سبز كتباً به شوراي اسلامي شهر گزارش شود.

دستور كار دوم جلسه :

بررسي برنامه هاي اداره زيباسازي براي پايان سال

جناب آقاي مهندس عسگري گزارشي كامل از اقدامات سازمان متبوع خود در زمينه ساماندهي تبليغات انتخابات و آماده سازي المانها براي نصب در مناطق مختلف شهر به تعداد 7 عدد بر اساس هويت شهر زنجان نقاشي ديوارهاي شهر و سفره هفت سين با طرح جديد نيز در نقاط مختلف شهر اقدام خواهد شد.

پس از پايان گزارش رئيس اداره زيباسازي اعضاي محترم كميسيون مقرر فرمودند:

1- همه تنديس ها و المانها قبل از تهيه و نصب حتما از شوراي اسلامي شهر تأييديه دريافت نمايند.

2- شهرداري طي نامه اي همه ادارات را مكلف نمايد تا نسبت به زيباسازي و رنگ آميزي ديوارهاي خود اقدام نمايند.

3- آبشار مصنوعي در شهر جانمايي و احداث شود.

4- اداره زيباسازي آناليز كاملي از نقاط مثبت و منفي از نحوه ساماندهي تبليغات انتخابات در سطح شهر زنجان تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

با عنايت به تخصصي بودن احداث و نگهداري پارك ها و فضاي سبز بنابراين سازمان پارك ها و فضاي سبز دلايل توجيهي خود را براي واگذاري امورات فضاي سبز به شهرداريهاي مناطق بصورت مكتوب به شورا در اسرع وقت ارسال نمايد.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2046