پانزدهمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/02/07
26/04/2016 09:19:16 ق.ظ

پانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 23/1/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و مدير كل محترم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت محترم خدمات شهري و با دستور كار بررسي نحوة ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني فصلي شهر زنجان و نامه هاي ارجاع شده به كميسيون درمحل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


پانزدهمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 23/1/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و مدير كل محترم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت محترم خدمات شهري و با دستور كار بررسي نحوة ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني فصلي شهر زنجان و نامه هاي ارجاع شده به كميسيون درمحل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با ياد و نام خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي  محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- طرح موضوع ساماندهي كارگران ساختماني فصلي شهر زنجان :

رئيس محترمه كميسيون توضيحات مبسوطي را در مورد لزوم ساماندهي كارگران فصلي ساختماني زنجان و آثار و تبعات منفي اجتماع كارگران در دروازه ارك و ميدان 15 خرداد و ايجاد مزاحمت براي شهروندان محترم و كسبه هاي محل بيان فرمودند سپس جناب آقاي دكتر غريبي از منظر قانون كار به موضوع اشاره نموده و وظايف سازمان متبوع خود را بر اساس قانون كار تشريح نمودند و ساماندهي را بر عهده انجمن صنفي و تشكل هاي كارگري دانستن پس از اتمام توضيحات آقاي غريبي اعضاي محترم كميسيون سؤالات خود را پيرامون دستور كار اول جلسه از مدير كل محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه ميزان مسئوليت سازمان ياد شده مطرح و پيشنهادهاي خود را در رابطه با نحوه ساماندهي كارگران فصلي مطرح فرمودند در ادامه جلسه معاونت محترم خدمات شهري آمادگي شهرداري در مورد اختصاص محلهاي مناسب در بازارچه 22 بهمن و زمين پشت فروشگاه اتكا در ميدان 15 خرداد براي اين موضوع و همكاري با انجمن صنفي و ساير متوليان امر اعلام نمودند. لذا پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم حاضر در جلسه مقرر گرديد ظرف مدت يك ماه تفاهمنامه في مابين انجمن صنفي كارگران ساختماني، شهرداري و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي منعقد نمايند و پس از تصويب نهايي عملياتي شود.

و نهايتاً جناب آقاي مهندس محمدي لزوم همكاري فرمانداري، شوراي تأمين شهرستان و نيروي انتظامي را يادآوري نموده و افزودند كه در صورت عدم همكاري دستگاه هاي فوق امكان موفقيت مقدور نخواهد بود.

دستور كار دوّم جلسه :

2- لايحه شماره 10507/1/94/ص مورخه 27/12/1394 ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 6112 مورخه 27/12/1394 در خصوص تصويب و تنفيذ نتيجه مناقصه امور خدماتي شهرداري زنجان مطرح و پس از بحث و بررسي و تبادل نظر في مابين اعضاي محترم مورد موافقت قرار نگرفت.

نهايتاً موضوع ترميم آسفالت و دريچه هاي كانال كوچه سيلاب حدفاصل خيابان بعثت تا پشت كارخانه كبريت سابق بدليل تردد وسائط نقليه مطرح و مقرر گرديد در اين خصوص با شهرداري مكاتبه شود.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1740