ديدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اعضاي شوراي شهر زنجان

1395/02/11
30/04/2016 02:27:39 ب.ظ

ديدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اعضاي شوراي شهر زنجاننویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2841