بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان از پروژه بازگشايي محور پادگان

1395/02/13
02/05/2016 04:25:52 ب.ظ

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به همراه فرمانده تيپ 216 زرهي ارتش و شهردار زنجان از روند اجراي پروژه بازگشايي محور پارگان بازديد كردند.


اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به همراه فرمانده تيپ 216 زرهي ارتش و شهردار زنجان از روند اجراي پروژه بازگشايي محور پارگان بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين ديدار كه به منظور شناسايي موانع و اتخاذ راهكارهاي مربوطه صورت گرفت ، از كليه مراحل فعاليت هاي عمراني اين پروژه بازديد شد.

شايان ذكر است محل اجراي پروژه مذكور در حد واصل ميدان مدرس تا شهرك غرب بوده و با بازگشايي اين مسير از بار ترافيك اين منطقه كاسته خواهد شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2194