ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با مديران مناطق يك و دو آموزش و پرورش

1395/02/13
02/05/2016 04:38:27 ب.ظ

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم با مديران مناطق يك و دو آموزش و پرورش شهر زنجان ديدار كردند.


اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم با مديران مناطق يك و دو آموزش و پرورش شهر زنجان ديدار كردند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2729