فعاليت هاي درآمدزايي شهرداري بايد در حيطه قانوني اجرا شوند

1395/02/21
10/05/2016 04:24:49 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: درآمد زايي ، همواره از مباحث مورد تأكيد اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان بوده و فعاليت هاي اين حوزه بايد در حيطه قانون و حدود اختيارات شهرداري و با رعايت كامل مباني شهرسازي و حقوقي باشد.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: درآمد زايي ، همواره از مباحث مورد تأكيد اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان بوده و فعاليت هاي اين حوزه بايد در حيطه قانون و حدود اختيارات شهرداري و با رعايت كامل مباني شهرسازي و حقوقي باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه رسمي اين شورا ضمن تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشت: لازم است شهردار زنجان نيز تأكيدات لازم را در خصوص توجه بيشتر به اين مقوله را داشته باشند.

وي با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بين مجموعه مديريت شهري با دستگاه ها و سازمان هاي مختلف گفت: يكي از رويكردهاي شورا براي خدمت رساني بهتر به شهروندان ، انعقاد تفاهم نامه با نهادهاي مختلف بوده و در اين راستا جلسات مقدماتي با بنياد شهيد استان ، نهاد كتابخانه ها ، نيروي انتظامي و دانشگاه علوم پزشكي برگزار شده است.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان يادآور شد: در اجراي اين فعاليت هاي مشترك بايستي هم افزايي مد نظر قرار گيرد.

اميدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عدم اجراي برنامه ريزي هاي مدون جهت ساماندهي صنف تاكسيرانان و احياي تعاوني هاي مربوطه افزود: شهردار زنجان بايد در اين خصوص اقداماتي جدي و فوري انجام داده و نتيجه را به شورا اعلام نمايد.

رئيس كميسيون بودجه و امور حقوقي شورا نيز در اين جلسه با بيان اينكه طبق تبصره هاي تكليفي ، شهردار موظف است يك نماينده تام الاختيار براي پروژه هاي محوري انتخاب و معرفي نمايد افزود: عليرغم پيگيري هاي صورت گرفته از 4 ماه قبل متأسفانه مسؤل پيگيري و ناظري در پروژه اي مانند پارك بازار مشخص نشده است.

عباس راشاد گفت: از اعضاي شوراي اسلامي شهر درخواست دارم تا توجه بيشتري در قراردادهاي شهرداري داشته باشند.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا نيز گفت: پيشنهاد مي شود با توجه به وجود برخي مشكلات از نظر قوانين شوراها ، نشست مشتركي با حضور مجمع نمايندگان منتخب استان در مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديده و راهكار هاي لازم در حل اين مشكلات بررسي شود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2704