اهداء تنديس جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان به اعضاي شوراي شهر زنجان

1395/02/30
19/05/2016 02:05:40 ب.ظ

تنديس جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان زنجان ( اميد ) توسط آقاي احمد شكوريان عضو هیئت مدیره اين انجمن به اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان اهداء شد.


تنديس جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان زنجان ( اميد ) توسط آقاي احمد شكوريان عضو هیئت مدیره اين انجمن به اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان اهداء شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي صورت گرفته از طرف مجموعه مديريت شهري با جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان زنجان گفت: طي سال هاي گذشته اقدامات مطلوبي صورت گرفته و در سالجاري نيز اين فعاليت ها بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وي ضمن تقدير از نقش اين انجمن در ارتقاء آگاهي شهروندان اظهار داشت: موفقیت های بزرگ این جمعیت خیریه مرهون نیک‌اندیشی شهروندان بوده و جايگاه اينگونه انجمن هاي خيريه و مردم نهاد در بين اقشار مختلف ، نهادينه شده است.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2913