مديريت دقيق در اجراي پروژه هاي شاخص ، پويايي شهر زنجان را به دنبال خواهد داشت

1395/03/11
31/05/2016 04:03:34 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: انتصاب مديران پروه هاي شاخص شهرداري بايد موجب حركتي جهادي در مجموعه مديريت شهري گرديده و مديريت دقيق اين پروژه ها ، پويايي بيش از پيش شهر زنجان را به دنبال خواهد داشت.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: انتصاب مديران پروه هاي شاخص شهرداري بايد موجب حركتي جهادي در مجموعه مديريت شهري گرديده و مديريت دقيق اين پروژه ها ، پويايي بيش از پيش شهر زنجان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه رسمي اين شورا اظهار داشت: مديران پروژه ها بايد داراي اختيار كامل بوده و در قبال ابلاغ هاي صادره ، مسؤليت حقوقي و قانوني داشته باشند.

وي گفت: پروژه هاي شاخص بايد در هر مقطع داراي قابليت برآورد زماني باشند و گزارشات مربوطه بصورت پانزده روزه به شورا ارسال شوند.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نحوه همكاري و تعامل شهرداري با ساير ارگان ها و نهاد ها افزود: شهرداري در قبال ساير دستگاه ها نقش تداركات نداشته و با داشتن سياست هاي ساختاري ، پاسخگوي مطالبلت شهروندان مي باشد.

اميدي تصريح كرد: پيش نويس چندين تفاهم نامه در شوراي اسلامي شهر زنجان مورد بررسي هاي كارشناسي قرار گرفته و ساير امور مربوطه از سوي شهرداري انجام خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به درپيش بودن هفته محيط زيست گفت: هدف از اين نامگذاري ، آگاه سازي آحاد مردم به منظور صيانت از محيط زيست بوده و اعضاي شورا به عنوان نمايندگان پارلمان شهري ، نظارت ويژه بر وضعيت زيست محيطي شهر را در دستور كار خود دارند.

اميدي افزود: نقش ديگر اعضاي شورا ، ارائه كمك فكري به مجموعه شهرداري مي باشد تا با اتخاذ برنامه هاي همسو با محيط زيست حركت نمايد.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر نيز در اين با بيان اينكه طي سال هاي گذشته دستگاه هاي حقيقي و حقوقي انتظار يكجانبه مساعدت از مجموعه مديريت شهري داشتند اظهار داشت: تدوين پيش نويس هاي همكاري در راستاي استفاده از ظرفيت هاي طرفين بوده و طبق دعوتنامه هاي ارسالي و نيز برحسب اهميت موضوع ، مديران كل ادارت مختلف حضور داشته اند.

آراض ضيايي افزود: پيشنويس همكاري ها نيازمند ارائه در كارگروه مربوطه بوده و انتظار داريم مديران شهرداري نسبت به تشكيل اين كارگروه ها اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه ، رئيس كميسيون بودجه و امور حقوقي شورا نيز در اين جلسه با اشاره تدوين برنامه هاي 5 ساله و 20 سال شهرداري گفت: مقرر گرديده برش هاي يكساله از فعاليت ها و اقدامات شهرداري در قالب اين برنامه هاي راهبردي به شورا ارسال شود.

عباس راشاد افزود: بايد با بررسي كمبودها و شناسايي منابع نسبت به در اولويت قرار دادن اقدامات مطابق با برنامه هاي تدوين شده اقدام گردد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص نصب المان هاي فرهنگي در سطح شهر اظهار داشت: با توجه به سند هاي فرهنگي چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي ، نصب المان هاي شهري نيز بايد منطبق با اين اسناد فرهنگي و هويت اسلامي باشند.

رئيس كميسيون مناسب سازي محيط شهري شورا نيز با اشاره به تخريب شدن آسفالت برخي معابر سطح شهر اظهار داشت: با توجه به نارضايتي هاي شهروندان از تخريب هاي صورت گرفته ، انتظار داريم در تهيه و كيفيت آسفالت ها دقت بيشتري صورت گرفته و تمامي معابر تخريب شده مد نظر قرار گيرند.

پريسا شعباني گفت: با توجه به اظهارات شفاف اعضاي شورا در خصوص برخورد با عاملين موضوع آسفالت هاي بي كيفيت و دخيل بودن عوامل متعدد در اين موضوع متأسفانه اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.

شايان ذكر است، پيگيري و حل مشكلات سازمان تاكسيراني ، عدم ساماندهي نيروها و نيز اشتغال برخي افراد با قراردادهاي فضاي سبز در حوزه هاي غير مرتبط ، تأخير در راه اندازي خودروي ون ويژه معلولين ، رسيدگي و تسريع در پرداخت حقوق كارگران و برخورد با تخلفات ساختماني از ديگر موارد طرح شده توسط رئيس كميسيون مناسب سازي محيط شهري شوراي اسلامي شهر زنجان بود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2980