بيستمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/18
07/06/2016 09:32:06 ق.ظ

بيستمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 3/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و مشاور ايشان و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط جناب آقاي دكتر صفارزاده مشاور محترم ترافيكي معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك 3- بازديد از تقاطع خيابان جمهوري و شيخ فضل اله نوري، ميدان سپاه، ميدان مديريت، ميدان سعيديه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيستمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 3/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم كميسيون و دعوت از معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك شهرداري و مشاور ايشان و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط جناب آقاي دكتر صفارزاده مشاور محترم ترافيكي معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك 3- بازديد از تقاطع خيابان جمهوري و شيخ فضل اله نوري، ميدان سپاه، ميدان مديريت، ميدان سعيديه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- نامه اهالي و كسبه محترم خيابان شهيد فياض بخش شمال و جنوب ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 846 مورخه 29/2/1395 مبني بر درخواست بازگشايي تقاطع خيابان شهيد فياض بخش و شيخ فضل اله نوري مطرح و پس از بحث و بررسي و بازديد از محل مقرر گرديد مراتب براي اتخاذ تصميم از طريق معاونت محترمه حمل و نقل به شوراي ترافيك ارجاع شود.

دستور كار دوّم جلسه :

2- مشاور محترم معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي در دست اقدام را به سمع و نظر اعضاي محترم كميسيون رساندند سپس اعضاي محترم كميسيون در معيت معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك و مشاور ايشان از تقاطع خيابان شيخ فضل اله نوري و جمهوري، ميدان سپاه، ميدان مديريت و ميدان كوي سعيديه اسلام آباد بازديد و خواستار اقدامات لازم براي روان سازي ترافيك و بهبود وضعيت حمل و نقل و كاهش تصادفات در محل هاي مورد بازديد شدن و مقرر گرديد معاونت محترمه حمل و نقل و ترافيك نسبت به انجام اصلاحات هندسي لازم در اسرع وقت اقدام نمايند.

نهايتاً جلسه با ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص) خاتمه پذيرفت.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1964