بيست و دومين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/03/24
13/06/2016 07:53:30 ق.ظ

بيست و دومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 17/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و دومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 17/3/1395 ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور اعضاي محترم و با دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه:

1- نامه شماره 6/8239/5700 مورخه 10/3/1395 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1027 مورخه 11/3/1395 در خصوص نرخ سرويس مدارس مطرح پس از بحث و بررسي مقرر گرديد بدواً نرخ كرايه تاكسي ها تعيين تكليف سپس در اين زمينه اتخاذ تصميم شود.

دستور كار دوّم جلسه:

2- نامه اهالي محترم اراضي پايين كوه و نمازگزاران مسجد حضرت امام محمد باقر (ع) ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 840 مورخه 29/2/1395 مبني بر درخواست پل عابر پياده مقابل مسجد ياد شده مطرح پس از بحث و بررسي مقرر گرديد در بودجه سال آينده لحاظ گردد.

دستور كار سوّم جلسه:

3- نامه آقاي علي افشاري به نمايندگي از اهالي محترم منطقه ضلع شرقي فاز سوم گلشهر كاظميه ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 980 مورخه 6/2/1395 مبني بر درخواست بازگشايي محور 20 متري براي رفع ترافيك و تردد خودروهاي ساكنين منطقه ياد شده مطرح و مقرر گرديد در اين رابطه با شهرداري مكاتبه و نظر كارشناسي دريافت شود.

دستور كار چهارم جلسه:

4- نامه بهره برداران اتوبوسهاي درون شهري زنجان تحت پوشش سازمان اتوبوسراني شهرداري زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1060 مورخه 11/3/1395 مبني بر درخواست حل مشكلاتشان مطرح و مقرر گرديد مراتب بدواً در هيأت مديره سازمان اتوبوسراني مطرح و تصميمات لازم اتخاذ و به شوراي اسلامي شهر زنجان ارسال گردد.

دستور كار پنجم جلسه:

5- نامه شماره 922 مورخه 3/3/1395 رياست محترم شوراي اسلامي شهر زنجان در خصوص تأخير ايجاد شده در تكميل ساختمان كنترل ترافيك واقع در مقابل استاديوم 15 خرداد و تعيين زمان تكميل پروژه مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري بر اساس تبصره هاي تكليفي بودجه سال جاري بعنوان پروژه شاخص اقدام و دلايل عدم اجرا و توقف به شوراي اسلامي شهر زنجان گزارش شود.

دستور كار ششم جلسه:

6- نامه شماره 18-95 مورخه 18/2/1395 شركت تعاوني تاكسيراني زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 648 مورخه 19/2/1395 مبني بر درخواست بازديد از مجموعه ياد شده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد در جلسه آتي كميسيون بازديد انجام شود.

نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1964