عملكرد شهرداري زنجان در جذب سرمايه گذار بايستي سرعت بيشتري به خود گيرد

1395/03/31
20/06/2016 01:47:51 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: عليرغم اينكه برخي كارهاي مقدماتي در جذب سرمايه گذار جهت اجراي پروژه ها انجام گرديده ولي وضعيت فعلي در اين خصوص مطلوب نبوده و ضروريست دست اندركاران ذيربط همت و تلاش بيشتري از خود نشان دهند و فعاليت ها در اين حوزه سرعت بيشتري به خود گيرد.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: عليرغم اينكه برخي كارهاي مقدماتي در جذب سرمايه گذار جهت اجراي پروژه ها  انجام گرديده ولي وضعيت فعلي در اين خصوص مطلوب نبوده و ضروريست دست اندركاران ذيربط همت و تلاش بيشتري از خود نشان دهند و فعاليت ها در اين حوزه سرعت بيشتري به خود گيرد.

سعيد اميدي در گفتگو با خبرنگار آريا در زنجان اظهار داشت: پروانه پروژه هاي مشاركتي شركا با شهرداري بسيار كند و با مشكلات متعددي صادر شده و حتي موجب خستگي شريك سرمايه گذار مي شود.

وي گفت: حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي و مشاركت آنها با شهرداري مي تواند زمينه بهبود ارائه خدمات شهري و همچنين عمران و آباداني را به ارمغان آورد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان تصريح كرد: شهرداري زنجان بايد به صورت دائمي با سرمايه گذاران رايزني و مذاكره داشته و جذابيت پروژه ها را به آنها معرفي نموده و نظر سرمايه گذاران را براي تعريف بسته هاي حمايتي لحاظ نمايد.

اميدي خاطر نشان ساخت: اخيرا 5 پروژه شهرداري زنجان با ارزش بيش از 350 ميليارد تومان به فراخوان سرمايه گذاري گذاشته شده و انتظار داريم مديران شهرداري با شناسايي سرمايه گذاران و تلاش و تكاپوي مضاعف ، گام هاي مؤثر براي توسعه و آباداني شهر زنجان بردارند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2534