امضاء تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین کتابخانه های عمومی، شورای اسلامي شهر و شهرداری زنجان

1395/04/05
25/06/2016 03:14:54 ب.ظ

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در جلسه علنی و رسمی اين شورا و در راستای کمک به افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زنجان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین کتابخانه های عمومی، شورای شهر و شهرداری زنجان منعقد شد.


به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در جلسه علنی و رسمی اين شورا  و در راستای کمک به افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زنجان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین کتابخانه های عمومی، شورای شهر و شهرداری زنجان منعقد شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2984