قطع درختان سطح شهر در روزهاي اخير تخلف بوده و شايسته شهر زنجان نيست

1395/04/09
28/06/2016 04:07:01 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: قطع درختان سطح شهر با تشخيص يك كارشناس و تعيين عدد و رقم ريالي تخلف بوده و شايسته شهر و شهرداري زنجان نيست.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: قطع درختان سطح شهر با تشخيص يك كارشناس و تعيين عدد و رقم ريالي تخلف بوده و شايسته شهر و شهرداري زنجان نيست.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه رسمي اين شورا اظهار داشت: هرگونه قطع درخت بايد به تصويب كميته قطع اشجار رسيده و در صورت تصويب با نصب بنرهايي كليه دلايل و استنادات قانوني به همراه خلاصه اي از صورتجلسه مربوطه به اطلاع شهروندان برسد.

وي افزود: از شهردار زنجان انتظار داريم اين موضوع را ساماندهي نموده و از تكرار موارد مشابه جلوگيري نمايند.

رئيس شوراي اسلامي شهر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب چارت جديد شهرداري زنجان توسط وزارت كشور گفت: طبق اين چارت جديد ادغام هايي در سازمان هاي زير مجموعه شهرداري صورت خواهد پذيرفت.

اميدي افزود: با توجه به اينكه همه سازمان ها موظفند در تاپان سالجاري پاسخگوي بودجه سال 95 خود بوده و اقدامات خود را با برنامه چشم انداز شهر زنجان منطبق نمايند ضروري است روند قانوني اين ادغام ها سرعت بيشتري به خود گيرد.

وي در ادامه با اشاره به بازديد اعضاي اين شورا از مجموعه جهاد دانشگاهي استان زنجان اظهار داشت: جهاد دانشگاهي استان زنجان يكي از مراكز مهم و معتبر علمي و پژوهشي بوده و همكاري شهرداري زنجان با اين مجموعه مي تواند نقش بسزايي در افزايش بهره وري مديريت شهري داشته باشد.

اميدي افزود: برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان ، حوزه فناوري اطلاعات ، اتوماسيون اداري و شهرسازي ، ساماندهي تبليغات شهري ، مديريت پسماند و مباحث مربوط به افكار سنجي و استفاده از نظرات شهروندان از جمله موضوعات مورد همكاري مي باشند.

رئيس كميسيون نظارت و پيگيري شورا نيز در اين جلسه ضمن تأكيد بر بررسي مصوبات ابلاغي به شهرداري گفت: در بخش اجرايي ، نظارت كافي وجود نداشته و بايد تمام مسائل براي شهروندان شفاف سازي شود.

محمد محمدي شرط موفقيت مديران را بهاء دادن به كاركنان و كارشناسان مجموعه عنوان كرد و افزود: بايد انگيزه لازم براي كارمندان مجموعه مديريت شهري ايجاد شود.

وي با اشاره به عدم تدوين لايحه مربوط به برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز توسط شهرداري گفت: در ورودي گاوازنگ ساخت و سازهاي غير مجازي در حال اجرا مي باشد كه نيازمند پيگيري بوده و بايد تمامي دستگاه ها براي حفظ حريم شهر همكاري هاي لازم را داشته باشند.

محمدي در خصوص تحقق بودجه اظهار داشت: شهرداري زنجان در سال گذشته عملكرد قابل قبولي نداشته و براي تحقق مناسب بودجه در سالجاري بايد اقدامات كارشناسي صورت گرفته و براي درآمد و هزينه ، برش هاي سه ماهه تهيه شود.

رئيس كميسيون مناسب سازي معابر شهري نيز در اين جلسه با اشاره به واگذاري استندهاي تبليغاتي به بخش خصوصي گفت: كليه مراحل اين واگذاري  بايد به شوراي اسلامي شهر نيز ارسال شوند.

پريسا شعباني در خصوص وضعيت عمراني شهرك پونك افزود: كانال ضلع غربي مجتمع رضوان ريزش نموده و خطراتي را براي ساكنين اين منطقه بوجود آورده است كه نيازمند اقدام سريع مي باشد.

رئيس كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شورا نيز در اين جلسه با اشاره به عدم تشكيل كميته قطع اشجار در طي 6 ماه گذشته اظهار داشت: بايد نظرات معاونت شهرسازي در مصوبات اين كميته لحاظ گردد چرا كه كارشناسان فضاي سبز فاقد تخصص مربوط با حوزه شهرسازي مي باشند.

معصومه حمزه تبار در خصوص عدم پرداخت حقوق كاركنان بخش خصوصي شاغل در مجموعه مديريت شهري گفت: شركت پيمانكار اين مبالغ را از شهرداري گرفته و به قصد سودجويي در حساب خود نگه مي دارند.

وي تصريح كرد: شهرداري بايد نسبت به اين موضوع و رفع مشكلات كاركنان بخش خصوصي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام دهد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2959