برگزاري نشست مشترك هم انديشي پيرامون مسائل شهري با حضور نمايندگان مردم زنجان و طارم در مجلس

1395/04/10
30/06/2016 04:11:56 ب.ظ

نشست مشترك هم انديشي پيرامون مسائل شهري با حضور نمايندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان برگزار شد.


نشست مشترك هم انديشي پيرامون مسائل شهري با حضور نمايندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط  عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، دكتر فريدون احمدي نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي ضمن تقدير از فعاليت هاي مجموعه مديريت شهري اظهار داشت: طي سال هاي اخير اقدامات خوبي در سطح شهر صورت گرفته و اين تغييرات براي ميهمانان و شهروندان كاملا محسوس است.

وي با اشاره به وظايف قانوني مجلس در وضع قوانين گفت: برخي قوانين در كشور ما نيازمند پالايش بوده و تلاش تمامي نمايندگان ارتقاء وضعيت فعلي مي باشد.

احمدي با بيان اينكه مديريت و اداره يكپارچه شهرها بايد توسط مجموعه مديريت شهري صورت پذيرد افزود: اعتقادي به محدود كردن اختيارات شوراها نداشته و براي توسعه و افزايش اين اختيارات همكاري هاي لازم را خواهيم داشت.

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: توسعه و آباداني كشور پس از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا سرعت بيشتري به خود گرفته است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود مشكل اصلي كشور را اقتصاد و اشتغال عنوان كرد و گفت: مجموعه نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي اسلامي مكمل يكديگر بوده و با ارائه برخي مشوق ها ، بخش هاي مختلف توليد و صنعت از ركود خارج خواهند شد.

در ادامه اين مراسم ، دكتر علي وقف چي ديگر نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي بهبود شرايط فعلي را مرهون تلاش بيش از پيش در تمامي حوزه ها دانست و افزود: حركت يكنواخت موجود در كشور ما كه داراي برخي عقب ماندگي ها مي باشد بايد رفع گرديده و سير صعودي به خود گيرد.

وي با اشاره به وظايف شوراهاي اسلامي شهر اظهار داشت: اصل 103 قانون اساسي ، استانداران ، فرمانداران و ديگر مسؤلين را به رعايت و انجام مصوبات شوراها موظف نموده كه اين امر بيانگر جايگاه والاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي باشد.

وقف چي در خصوص وضعيت پروژه هاي عمراني سطح شهر گفت: انتظار داريم ايجاد امكانات رفاهي و پروژه هاي عمراني به صورت عادلانه صورت گيرد.

وي افزود: شهرداري با خريداري برخي ملزومات خود از توليد كنندگان داخل استان مي تواند نقش بسزايي در توسعه كسب و كار داشته باشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين نشست با اشاره به عملكرد شوراي چهارم در طي سه سال گذشته اظهار داشت: اين شورا در طول اين مدت بيش از 105 جلسه رسمي برگزار نموده و 700 مصوبه داشته است.

سعيد اميدي افزود: كميسيون هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر زنجان بصورت هفتگي برگزار گرديده و اميدواريم خروجي اين شورا موجب افزايش رضايتمندي شهروندان شود.

وي يادآور شد: همت و تلاش اعضاي شوراي چهارم شهر زنجان جلب اعتماد شهروندان و نيز ايجاد اتحاد و حفظ مودت در راستاي تحقق اهداف مي باشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در خصوص بودجه ساليانه شهرداري گفت: بودجه هر سال در دي ماه سال ماقبل تقديم شورا گرديده و اين بودجه پس از بررسي و اصلاحات لازم به شهرداري ابلاغ مي شود.

اميدي افزود: بودجه سرمايه گذاري در قالب مشاركت با بخش خصوصي نيز از اولويت هاي مجموعه مديريت شهري بوده و براي سالجاري 480 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نقش ويژه اي در تحقق اين امر داشته و مي توانند شهرداري زنجان را در جذب سرمايه گذار و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري همراهي نمايند.

اميدي با بيان اينكه تمامي اقدامات انجام شده با ظرفيت هاي قابل دسترس صورت پذيرفته است افزود: اگر خواهان اجراي كارهاي بزرگ و جهش در شهر زنجان هستيم بايد هماهنگي و تعامل بيشتري در بين ساير دستگاه ها و ارگان ها حاكم گردد.

شايان ذكر است ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداخته و مقرر گرديد برگزاري اين نشست ها بصورت فصلي در دستور كار قرار گيرد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3153