بيست و سومين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/04/13
03/07/2016 08:57:17 ق.ظ

بيست و سومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 31/3/1395 ساعت 11:30 به رياست جناب آقاي دكتر دويران نايب رئيس محترم كميسيون و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و سومين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 31/3/1395 ساعت 11:30 به رياست جناب آقاي دكتر دويران نايب رئيس محترم كميسيون و با حضور اعضاي محترم و دستور كار بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

ابتدا نايب رئيس محترم كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه:

1- نامه كاركنان جايگاه هاي CNG سازمان خدمات موتوري شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1116 مورخه 17/3/1395 مبني بر درخواست تعيين وضعيت قرارداد كاري با عنايت به واگذاري جايگاههاي CNG به بخش خصوص مطرح و پس از بررسي مقرر گرديد باتوجه به اينكه افراد فوق بصورت كارگران جايگاه هاي CNG جذب شده اند بنابراين با پيمانكار جايگاههاي مذكور همكاري نمايند.

دستور كار دوّم جلسه:

2- درخواست كسبه محترم جمعه بازار زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1208 مورخه 23/3/1395 مبني بر استقرار در مكان دوشنبه بازار سابق مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور كار سوّم جلسه:

3- نامه كسبه محترم جمعه بازار زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1244 مورخه 23/3/1395 مبني بر قدرداني از زحمات جناب آقاي صفر رسولي مسئول محترم جمعه بازار بدليل همكاري و تعامل مناسب با كسبه مطرح و مقرر گرديد در اين رابطه با شهرداري مكاتبه شود.

دستور كار چهارم جلسه:

4- درخواست آقاي اسد محمدي مالك محترم يك باب عمارت در كوي سايان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 933 مورخه 4/3/1395 مبني بر دريافت امتياز انشعاب برق و عدم همكاري اداره برق مطرح و مقرر گرديد با اداره مذكور در اين زمينه مكاتبه شود.

دستور كار پنجم جلسه:

5- درخواست آقاي احمد خوئيني از معلولين محترم جسمي و حركتي تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان زنجان ثبت

شده در دبيرخانه شورا به شماره 1206 مورخه 23/3/1395 مبني بر ساخت نوعي گلدان مناسب براي محوطه هاي باز از لاستيك خودرو مطرح و مقرر گرديد مراتب به شهرداري ارجاع شود تا در خدمات شهري مورد استفاده قرار گيرد.

دستور كار ششم جلسه :

6- نامه شماره 107 مورخه 12/3/1395 سركار خانم زهرا فاتحي از حاميان محترمه حيوانات سار زنجان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1144 مورخه 18/3/1395 مبني بر انجام وظيفه اخلاقي، انساني و ديني در خصوص جمع آوري، مداوا، سالم سازي، عقيم سازي و نگهداري از سگهاي بي سرپرست و درخواست مجوز لازم از شهرداري و فرمانداري مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد باتوجه به خدمات اين مؤسسه و اينكه شهرداري در اين زمينه هزينه مي نمايد بنابراين كارشناسان مربوطه از محل مورد نظر بازديد و مساعدت مالي را به مبلغ 50 ميليون ريال از طريق ارسال لايحه اقدام و در زمينه ارائه مجوز با دستگاههاي مرتبط (فرمانداري، محيط زيست و منابع طبيعي) مكاتبه و ضرورت وجود چنين مؤسسه اي تبيين شود.

دستور كار هفتم جلسه :

7- نامه جناب آقاي فريد احمديان ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 142 مورخه 23/1/1395 در خصوص نصب سيستم  هوشمند دريافت كرايه و كنترل تاكسي ها مطرح و مقرر گرديد مراتب به شهرداري ارجاع شود.

دستور كار هشتم جلسه :

8- درخواست كارآفرينان و صاحبان محترم مشاغل بنگاه هاي كوچك و زود بازده سايت كارگاهي ارجاع شده از كميسيون معماري و شهرسازي ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 1131 مورخه 17/3/1395 مبني بر 1- شفاف سازي قوانين مربوط به صدور پروانه ساخت و ساز در شهرداري و امكان استفاده از امكانات زمين هاي واگذار شده و كوتاه كردن زمان صدور پروانه. 2- داير نمودن وسائط نقليه عمومي (اتوبوس) و ايجاد دوربرگردان در بلوار 22 بهمن روبروي بلوار صنعت و معدن مطرح و با عنايت به اينكه موضوع بند يك در كميسيون معماري و شهرسازي بررسي و اتخاذ تصميم گرديد موضوع بند دوم مطرح و مقرر گرديد مراتب براي اقدام لازم به معاونت محترمه ترافيك و حمل و نقل شهرداري منعكس شود.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2001