ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل محيط زيست استان زنجان

1395/04/21
11/07/2016 04:10:12 ب.ظ

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل جديد محيط زيست استان زنجان ديدار و گفتگو كردند.


رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل جديد محيط زيست استان زنجان ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدار دغدغه هاي زيست محيطي را از رويكردهاي مهم اين شورا عنوان كرد و گفت: در تلاشيم تا با برنامه ريزي هاي مدون و جامع ، نظارت بيشتري در اين خصوص صورت پذيرد.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه متولي اصلي صيانت و نگهداري از محيط زيست بر عهده اداره كل محيط زيست استان مي باشد ولي ارتقاء و بهبود شاخص هاي زيست محيطي مرهون تعامل تمامي نهادها و سازمان ها مي باشد.

اميدي با بيان اينكه محيط زيست موضوعي مردمي مي باشد تصريح كرد: استفاده از سمن هاي فعال در حوزه هاي زيست محيطي اقدامي مؤثر در اين خصوص خواهد بود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين ديدار اظهار داشت: با توجه به وسعت فعاليت هاي محيط زيست ، هر شهروند بايد سهمي در حل مشكلات اين حوزه داشته باشد.

فخرالدين رستمي افزود: اهمیت فرهنگ سازی در مقوله مهمی چون حفاظت از محیط زیست مقوله ای حائز اهمیت است که نبایستی آن را بی اهمیت جلوه داد تا جایی که بی توجهی به مسئله محیط زیست هم از لحاظ منابع طبیعی و هم انسانی، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه ، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا نيز ضمن تقدير از همكاري هاي متقابل مجموعه مديريت شهري و محيط زيست استان گفت: توسعه متوازن حومه شهر بايد بصورت كامل در اولويت قرار گيرد.

آراض ضيايي اظهار داشت: براي توسعه سرمايه گذاري ، بايد در سمت غربي شهر زنجان نقاطي شناسايي گرديده و به سرمايه گذاران بخص صوصي معرفي گردند.

رئيس كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري شورا نيز در اين ديدار ضمن تأكيد بر برگزاري جلسات مشترك گفت: مجموعه مديريت شهري و اداره كل محيط زيست استان داراي پتانسيل هايي بوده و اين همكاري متقابل راهگشاي بساري از مشكلات زيست محيطي خواهد بود.

در ادامه شهردار زنجان با اشاره به اجراي مسائل و برنامه هاي مشترك در سطح شهر اظهار داشت: مجموعه مديريت شهري آماده همكاري با محيط زيست در خصوص برنامه هاي مشاركتي و مباحث مربوط به پسماندها مي باشد.

حبيب يگانه افزود: تشكيل كارگروه مرتبط با برنامه هاي زيست محيطي عامل مهمي در ارتقاء و اجراي برنامه هاي فرهنگي خواهد بود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1528