مشاركت شهروندان ضامن توسعه و بهره وري در مديريت شهري مي باشد

1395/04/22
12/07/2016 04:57:22 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: مشاركت شهروندان ، توسعه و بهره وري را در مديريت شهري تضمين نموده و به فعاليت هاي شهري ، مشروعيت ، مقبوليت و رضايتمندي بخشيده و افزايش كارآيي و انسجام را به ارمغان مي آورد.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: مشاركت شهروندان ، توسعه و بهره وري را در مديريت شهري تضمين نموده و به فعاليت هاي شهري ، مشروعيت ، مقبوليت و رضايتمندي بخشيده و افزايش كارآيي و انسجام را به ارمغان مي آورد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه رسمي و علني اين شورا افزود: در مشاركت شهروندان بايستي درگيري ذهني و عاطفي ايجاد شده و از قابليت ها و ابتكارات شهروندان براي دستيابي به اهداف شهري استفاده شود.

وي با بيان اينكه امكان قانوني ، اشتياق شهروندان و استقبال مديران و مسؤلان از زير ساخت هاي مورد نياز اين امر مي باشد اظهار داشت: مشاركت شهروندان موجب بسط توانايي هاي مردمي ، حل و فصل مشكلات و مسائل از طريق مشاركت ، تقويت اعتماد بين مردم و مديريت شهري و تقويت هويت شهري و احساس تعلق به شهر خواهد شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري 21 تير ماه به عنوان روز جهاني بدون نايلكس گفت: اين نامگذاري به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش عموم مردم در زمينه مضرات استفاده از كيسه هاي نايلوني صورت گرفته و ممنوعيت هاي جدي در استفاده آن ايجاد شده است.

اميدي افزود: در اين خصوص اصناف و بازاريان مي توانند در كنار شهروندان با جايگزيني كيسه هاي قابل بازيافت ، استفاده از مواد پلاستيكي مخرب محيط زيست را به حداقل رسانند.

وي گفت: به همين مناسبت و به دليل حضور مدير كل جديد حفاظت از محيط زيست استان ، جلسه اي با ايشان برگزار شده و طي هفته هاي آتي ايشان جهت گزارش وضعيت زيست محيطي شهر در صحن شورا حضور خواهند داشت.

اميدي در خصوص 14 تيرماه روز شهرداري ها و دهياري ها اظهار داشت: آشنايي آحاد جامعه با عملكرد و خدمات شهرداري ها و دهياري ها ، ارتقا منزلت خانواده بزرگ شهرداري ها و دهياري ها و افزايش همدلي و تعامل شهروندان با مديريت شهري از دلايل نامگذاري اين روز توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان افزود: تنوع و گستردگي شاخه هاي خدمات رساني مانند فعاليت هاي عمراني ، خدمات شهري ، مديريت حمل و نقل عمومي درون شهري ، كاركرد مستمر و شبانه روزي بدون وقفه و ارتباط گسترده و چهره به چهره با شهروندان از برخي ويژگي هاي مديريت شهري است.

اميدي ضمن تبريك اين روز به كليه فعالان حوزه شهري گفت: اميدواريم روز به روز كيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود يافته و رضايتمندي در اين حوزه افزايش يابد.

رئيس كميسيون مناسب سازي معابر شهري شوراي اسلامي شهر نيز در اين جلسه با بيان اينكه شوراهاي اسلامي به عنوان پارلمان شهري محسوب مي شوند اظهار داشت: وظيفه اعضاي شوراي اسلامي با رأي شهروندان نظارت بر عملكرد شهرداري بو پيگيري موضوعات مرتبط با حوزه مديريت شهري مي باشد.

پريسا شعباني گفت: در اوايل سال 94 مبالغي جهت واگذاري 46 دستگاه تاكسي پژو و 27 دستگاه ون از متقاضيان اخذ و به حساب سازمان تاكسيراني و شركت هاي ماهان سير آسيا و ديار خودرو واريز گرديده و با گذشت بيش از يكسال خودروهاي اين افراد تحويل نشده و مبالغ واريزي آنها عودت داده نشده است.

وي افزود: به علت عدم نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرداري ، برخي از اين پروژه ها از كيفيت مطلوبي برخوردار نبوده و اين ضعف نظارت باعث ضرر و زيان مادي و معنوي جبران ناپذيري به شهر و شهرداري گرديده است.

شعباني تصريح كرد: از جمله اين پروژه ها مي توان به كيفيت نا مطلوب آسفالت اجرا شده در سال 94 اشاره كرد كه پس از اجرا تخريب گرديده و با توجه به اينكه فروشنده و مجري موظف به جبران خسارت مي باشند تاكنون اقدام خاصي در اين زمينه توسط شهرداري انجام نگرفته است.

رئيس كميسيون مناسب سازي معابر شهري شوراي اسلامي شهر در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هيچگونه نظارتي بر بودجه معاونت فرهنگي و اجتماعي وجود نداشته است گفت: برخي از هزينه هاي انجام گرفته خارج از حيطه وظايف شهرداري بوده و هزينه هاي هنگفتي به شهرداري تحميل شده است.

شعباني در خصوص واگذاري امتياز تيم ليگ دسته دو از طريق هيئت فوتبال استان به شهرداري اظهار داشت: اعتباري بالغ بر 7 ميليارد و 500 ميليون ريال توسط شهرداري براي حضور اين تيم در ليگ پرداخت شده و عليرغم درخواست كميسيون نظارت و پيگيري در خصوص هزينه كرد ها ، اسناد و مداركي به شورا ارسال نشده است.

وي همچنين خواستار ارائه گزارشي از كليه پرداخت هاي آخر سال شهرداري و سازمان هاي تابعه به داخل يا خارج از مجموعه شهرداري در سال هاي 93 و 94 شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2937