تكميل پل سيد الشهداء و بازگشايي محور پادگان نقطه قوتي در كارنامه شوراي چهارم شهر زنجان خواهد بود

1395/04/26
16/07/2016 03:21:37 ب.ظ

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: عملكرد شوراي چهارم شهر زنجان مطلوب بوده و تكميل پل سيد الشهداء و بازگشايي محور پادگان نقطه قوتي در كارنامه اين شورا خواهد بود.


نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: عملكرد شوراي چهارم شهر زنجان مطلوب بوده و تكميل پل سيد الشهداء و بازگشايي محور پادگان نقطه قوتي در كارنامه اين شورا خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، آيت ا... علي خاتمي در ديدار با اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان اظهار داشت: بايد با همدلي تمامي نقاط قوت و ضعف شهر زنجان شناسايي گرديده و تصميمات مدوني براي استفاده از ظرفيت هاي شهر در جهت توسعه و پيشرفت هر چه بيشتر اتخاذ گردد.

وي با بيان اينكه بايد اهتمام تك تك اعضاي شورا بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام معطوف باشد افزود: آرامش مطلوبي در شوراي شهر زنجان حاكم بوده و انتظار داريم اين آرامش تا پايان دوره شورا حفظ شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارش از روند كاري شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: كميسيون ها و جلسات رسمي اين شورا بصورت منظم در حال برگزاري بوده و تكميل طرح هاي نيمه تمام موجود در سطح شهر در دستور كار اعضاي شورا قرار دارد.

سعيد اميدي اظهار داشت: اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان جهت پاسخگويي به شهروندان بصورت مستمر در شورا حضور دارند.

وي شفاف سازي را از ديگر رويكردهاي شوراي چهارم عنوان كرد و افزود: عليرغم وجود اختلاف ديدگاه بين اعضا ، انسجام مديريت شهري حفظ گرديده و حاشيه ها در حداقل ممكن است.

اميدي گفت: شوراي اسلامي شهر اطاق فكري براي تمامي ادارات و نهادها بوده و آماده همكاري و تعامل در راستاي رشد و توسعه شهري مي باشيم.

شايان ذكر است در اين ديدار ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3154