بيست و چهارمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/04/27
17/07/2016 07:53:02 ق.ظ

بيست و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/4/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و همچنين دعوت از مديران محترم مناطق سه گانه شهرداري و سرپرست محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و با دستور كار بررسي وضعيت فضاهاي سبز و وسايل بازي پارك هاي سطح شهر زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.


بيست و چهارمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 14/4/1395 رأس ساعت 12 ظهر به رياست سركار خانم حمزه تبار و حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و همچنين دعوت از مديران محترم مناطق سه گانه شهرداري و سرپرست محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و با دستور كار بررسي وضعيت فضاهاي سبز و وسايل بازي پارك هاي سطح شهر زنجان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر زنجان تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم و آرزوي بهره مندي از فيوضات ماه پر فضيلت رمضان شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را پيرامون موضوعات مطروحه خواستار شدند.

در ادامه جلسه سركار خانم حمزه تبار تصميمات 11 بندي جلسه مورخه 6/2/1395 كميسيون در خصوص پارك ها و فضاي سبز را به سمع و نظر حضار محترم رساندند و خواستار توضيحات مديران محترم مناطق در زمينه اقداماتشان در اين رابطه شدند.

سپس شهرداران محترم مناطق سه گانه گزارش جامعي از فعاليت هاي انجام شده و يا در دست اقدام خود را در رابطه با پارك ها و فضاي سبز شهر زنجان و همچنين وسايل و پوشش زمين بازي كودكان در پارك ها و استاندارد سازي آنها به سمع و نظر اعضاي محترم حاضر در جلسه رساندند پس از ارائه گزارش مديران اعضاي محترم كميسيون سؤالات،‌ ديدگاه ها و پيشنهاداتشان را در ارتباط با اقدامات انجام شده و برنامه هاي در دست اقدام مطرح و شهرداران نيز به آنها پاسخ دادند.

نهايتاً رئيس محترمه جلسه مباحث مطرح شده را جمع بندي نموده و اعضاي محترم كميسيون تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

1- مقرر گرديد شهرداري طي يك جشنواره هنري در سطح شهر، ضمن دعوت از صاحب نظران بومي در حوزه هنرهاي تجسمي از قبيل گرافيك، نقاشي، مجسمه سازي و غيره ... كليه فضاها و ديوارهاي مناسب سطح شهر را جهت نگارش ديوار نوشته و ترسيم نقاشي مرتبط و امثالهم با محتوا و مضامين متناسب با فرهنگ ايراني اسلامي و فرهنگ بومي متناسب و آماده سازي كرده و طرحهاي منتخب را پس از تأييد شوراي اسلامي شهر به مرحله اجرا درآورد.

2- مقرر گرديد در بوستان هاي محله اي احداث پاركينگ و ايجاد دسترسي با اولويت ساكنين محلي و متناسب با گنجايش و مساحت بوستان ها طراحي و احداث شود تا مشكلات بوستانهاي فعلي در بوستان هاي جديد مرتفع گردد.

3- مقرر گرديد شهرداري در راستاي توسعه فضاي سبز و رعايت عدالت عمراني در مناطق مختلف شهر امكانات و تسهيلات رفاهي (شامل كف سازي، درخت كاري، چمن كاري، گل كاري باغچه ها، نرده كشي محوطه، احداث و طراحي سرويسهاي بهداشتي متناسب با ظرفيت پاركها و بوستانها و اتاق مسئول نگهباني، زمين بازي كودكان با وسايل استاندارد، نورپردازي، مبلمان شهري، آلاچيق و گردش آب و فواره و غيره ....) اقدام نمايد.

4- مقرر گرديد كليه نواقصات پارك و فضاهاي سبز هر سه منطقه كه قبلاً به مديران محترم مناطق اعلام شده ظرف مدت يكماه رفع و گزارش آنها به كميسيون ارسال شود.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.»

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1893