ديدار مدير كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان

1395/05/03
24/07/2016 03:18:55 ب.ظ

مدير كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان به همراه هيئت همراه با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار و گفتگو كردند.


مدير كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان به همراه هيئت همراه با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان با اشاره به فعاليت هاي گستره اداره كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان گفت: اقدامات صورت گرفته قابل تقدير بوده و جشنواره آش سنتي كه توسط اين اداره كل برگزار گرديد گام مهمي در جهت شناساندن و معرفي استان مي باشد.

وي با بيان اينكه توسعه مشاغل خرد و خانگي سهم بسزايي در ارتقاء اشتغال كشور دارند اظهار داشت: توجه به اين رويكرد در شهر زنجان مورد غفلت واقع شده و برگزاري مراسماتي مانند جشنواره آش فرصت ارتقاء مهارت و بازاريابي مشاغل خانگي را ايجاد خواهد نمود.

مدير كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان نيز در اين ديدار ضمن تقدير از حمايت هاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر زنجان در برگزاري برنامه هاي مختلف توسط اين اداره افزود: حمايت هاي صورت گرفته موجب دلگرمي بيشتر بوده و اين هم افزايي موجب ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان خواهد شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2868