بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان از دفاتر خبرگزاري هاي ايرنا ، فارس و روزنامه هاي صداي زنجان و مردم نو

1395/05/19
09/08/2016 04:16:47 ب.ظ

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفاتر خبرگزاري هاي ايرنا ، فارس و روزنامه هاي صداي زنجان و مردم نو با خبرنگاران و مسؤلان اين دفاتر ديدار و گفتگو كردند.


اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفاتر خبرگزاري هاي ايرنا ، فارس و روزنامه هاي صداي زنجان و مردم نو با خبرنگاران و مسؤلان اين دفاتر ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدارها ضمن تبريك 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار اظهار داشت: نامگذاري اين روز نشان دهنده اهميت كار اطلاع رساني بوده و اين امر نشان از ايثار و از خود گذشتگي خبرنگاران دارد.

وي با بيان اينكه اعتقاد اعضاي اين شورا بر تعامل بين مجموعه مديريت شهري و رسانه هاي جمعي استوار است افزود: اين تعاملات باعث اجراي كارهاي با ارزش در شهر و ارتقاء ظرفيت هاي مديريت شهري خواهد شد.

اميدي گفت: به همت تمامي اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان ، فضايي آرام ، منطقي و اصولي بر اين شورا حاكم بوده و حاشيه هها به حداقل رسيده است.

وي افزود: 10 پروژه شاخص در بودجه سالجاري شهرداري تعريف شده و با هم افزايي و تكميل آنها ، چهره و منظر شهري در ديد شهروندان تغيير خواهد يافت.

در ادامه ، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه برای اطلاع‌رسانی‌ها افزود:  خبر يك امانت بوده و خبرنگاران با كمترين اجرت بيشترين زحمات را بر دوش دارند.

فخرالدین رستمی فعالیت‌ رسانه‌ها را از عوامل کمک به ارتقای فرهنگ جامعه دانست و افزود: کمک به رفع ناهنجاری‌های جامعه از رسالت‌های رسانه‌های جمعی است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان شورا در مقام پاسخگویی و مطالبه‌گری برای مردم قرار دارند، ادامه داد: رسانه‌ها باید نسبت به حفظ و ارتقای جایگاه شورا اقدام کنند، چرا که برخی بر خلاف بندهای صریح قانون اساسی در صدد تضییع حقوق شورا هستند.

رستمي تبیین شورا باوری را از برنامه‌های روتین دانست و تاکید کرد:‌ اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای زمینه بلوغ و ارتقای شوراها را فراهم می‌کند.

رئيس كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر نيز تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: شوراها و رسانه‌ها رسالت‌های مشترکی دارند چرا که هر دو برای خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند.

رزاق محمدي در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني در سطح شهر گفت: مجدانه به دنبال اجراي كامل و به موقع اين پروژه ها مي باشيم.

وي افزود: بازديدهاي هفتگي اعضاي اين كميسيون بر اساس برش هاي سه ماهه از فعاليت هاي عمراني صورت گرفته و عملكرد و شاكله اصلي ارائه ديگر خدمات توسط مديران مجموعه مديريت شهري پايه ريزي مي شود.

رئيس كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري نيز با بيان اينكه مردم زنجان آن گونه که باید روحیه مطالبه گری ندارند افزود: در همین راستا رسانه ها با فرهنگ سازی و بیان مطالبات مردمی می تواند نقش بسزایی در روند رشد روحیه مطالبه گری ایفا کنند.

معصومه حمزه تبار تصريح كرد: ظرفیت و بستری که رسانه ها برای پیگیری مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می تواند ایجاد کنند، باعث می شود تا مدیران دستگاه های اجرایی در رفع مشکلات خود را مسئول دانسته و اقدامات مطلوب جهت رفع اين مشكلات را انجام دهند.

اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفاتر خبرگزاري هاي ايرنا ، فارس و روزنامه هاي صداي زنجان و مردم نو با خبرنگاران و مسؤلان اين دفاتر ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در اين ديدارها ضمن تبريك 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار اظهار داشت: نامگذاري اين روز نشان دهنده اهميت كار اطلاع رساني بوده و اين امر نشان از ايثار و از خود گذشتگي خبرنگاران دارد.

وي با بيان اينكه اعتقاد اعضاي اين شورا بر تعامل بين مجموعه مديريت شهري و رسانه هاي جمعي استوار است افزود: اين تعاملات باعث اجراي كارهاي با ارزش در شهر و ارتقاء ظرفيت هاي مديريت شهري خواهد شد.

اميدي گفت: به همت تمامي اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان ، فضايي آرام ، منطقي و اصولي بر اين شورا حاكم بوده و حاشيه هها به حداقل رسيده است.

وي افزود: 10 پروژه شاخص در بودجه سالجاري شهرداري تعريف شده و با هم افزايي و تكميل آنها ، چهره و منظر شهري در ديد شهروندان تغيير خواهد يافت.

در ادامه ، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه برای اطلاع‌رسانی‌ها افزود:  خبر يك امانت بوده و خبرنگاران با كمترين اجرت بيشترين زحمات را بر دوش دارند.

فخرالدین رستمی فعالیت‌ رسانه‌ها را از عوامل کمک به ارتقای فرهنگ جامعه دانست و افزود: کمک به رفع ناهنجاری‌های جامعه از رسالت‌های رسانه‌های جمعی است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان شورا در مقام پاسخگویی و مطالبه‌گری برای مردم قرار دارند، ادامه داد: رسانه‌ها باید نسبت به حفظ و ارتقای جایگاه شورا اقدام کنند، چرا که برخی بر خلاف بندهای صریح قانون اساسی در صدد تضییع حقوق شورا هستند.

رستمي تبیین شورا باوری را از برنامه‌های روتین دانست و تاکید کرد:‌ اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای زمینه بلوغ و ارتقای شوراها را فراهم می‌کند.

رئيس كميسيون عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر نيز تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: شوراها و رسانه‌ها رسالت‌های مشترکی دارند چرا که هر دو برای خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند.

رزاق محمدي در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني در سطح شهر گفت: مجدانه به دنبال اجراي كامل و به موقع اين پروژه ها مي باشيم.

وي افزود: بازديدهاي هفتگي اعضاي اين كميسيون بر اساس برش هاي سه ماهه از فعاليت هاي عمراني صورت گرفته و عملكرد و شاكله اصلي ارائه ديگر خدمات توسط مديران مجموعه مديريت شهري پايه ريزي مي شود.

رئيس كميسيون حمل و نقل عمومي ، ترافيك و خدمات شهري نيز با بيان اينكه مردم زنجان آن گونه که باید روحیه مطالبه گری ندارند افزود: در همین راستا رسانه ها با فرهنگ سازی و بیان مطالبات مردمی می تواند نقش بسزایی در روند رشد روحیه مطالبه گری ایفا کنند.

معصومه حمزه تبار تصريح كرد: ظرفیت و بستری که رسانه ها برای پیگیری مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می تواند ایجاد کنند، باعث می شود تا مدیران دستگاه های اجرایی در رفع مشکلات خود را مسئول دانسته و اقدامات مطلوب جهت رفع اين مشكلات را انجام دهند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2524