حضور خادمين بارگاه قدس رضوي در كميسيون فرهنگي و اجتماعي

1395/05/24
14/08/2016 03:18:40 ب.ظ

خادمين بارگاه مقدس امام رضا (ع) در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان حضور يافتند.


خادمين بارگاه مقدس امام رضا (ع) در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان حضور يافتند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2336