ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل صدا و سيماي مركز زنجان

1395/05/24
14/08/2016 03:21:17 ب.ظ

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل صدا و سيماي مركز زنجان ديدار و گفتگو كردند.


رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زنجان با مدير كل صدا و سيماي مركز زنجان ديدار و گفتگو كردند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2398