پروژه هاي شاخص شهري نمادي از كارنامه شوراي چهارم شهر زنجان خواهند بود

1395/06/02
23/08/2016 03:34:32 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: پروژه هاي شاخص شهري نمادي از كارنامه شوراي چهارم شهر زنجان بوده و اميدواريم با نقش حمايتي اعضاي شورا بتوانيم پروژه ها را در زمان مقرر به سرانجام برسانيم.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: پروژه هاي شاخص شهري نمادي از كارنامه شوراي چهارم شهر زنجان بوده و اميدواريم با نقش حمايتي اعضاي شورا بتوانيم پروژه ها را در زمان مقرر به سرانجام برسانيم.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، سعيد اميدي در جلسه رسمي اين هفته شورا افزود: تسريع فعاليت هاي عمراني از تأكيدات اعضاي شورا بوده و با توجه به طي شدن فرصت ها و روز هاي كاري ، از شهردار زنجان انتظار دايم دقت و سرعت بيشتري بر تمامي پروژه ها داشته باشند.

وي با اشاره به در پيش رو بودن انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر زنجان اظهار داشت: طبق قانون اين انتخابات بايد تا دوازدهم شهريور ماه اجرا گردد.

اميدي گفت: اين انتخابات مطابق ادوار گذشته با مودت و دوستي در جهت خدمت به مردم فهيم شهر زنجان برگزار خواهد شد.

در ادامه رئيس كميسيون توسعه عمران و محيط زيست شوراي اسلامي شهر زنجان نيز ضمن تقدير از فعاليت هاي شهرداري زنجان افزود: عليرغم كمبود اعتبار ، بسياري از پروژه ها به خوبي در حال اجرا بوده و اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است.

رزاق محمدي با بيان اينكه در بودجه سالجاري چندين تبصره تكليفي لحاظ شده است اظهار داشت: طبق پيگيري هاي صورت گرفته برخي از اين تبصره ها راكد بوده و از شهردار زنجان درخواست داريم تا گزارشي از وضعيت بودجه تا پايان مرداد ماه به شورا ارائه نمايد.

وي همچنين خواستار تسريع در پرداخت سنوات بازنشستگان سازمان اتوبوسراني و نيز پيگيري در خصوص اجراي شيوه نامه تخصصي هزينه كردهاي ورزشي شد.

رئيس كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري نيز در اين جلسه با اشاره به اجراي كند برخي پروژه ها گفت: ساماندهي و احداث پارك منطقه شورجه از مواردي است كه از ابتداي شوراي چهارم در بودجه لحاظ گرديده و تاكنون در حدود 50 درصد پيشرفت داشته است.

سعيد خدادادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اقدامات خوبي در راستاي كسب درآمد در شهرداري صورت نگرفته است افزود: بايد مواردي همچون درآمدهاي حاصل از ارزش افزوده بيشتر مد نظر قرار گيرد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2237