بيست و هفتمين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/08
29/08/2016 09:07:40 ق.ظ

بيست و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 4/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط مدير عامل محترم سازمان بازيافت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


بيست و هفتمين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 4/5/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1- بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون 2- ارائه گزارش توسط مدير عامل محترم سازمان بازيافت در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را در خصوص موضوعات مطروحه خواستار شدند.

در ادامه سركار خانم حمزه تبار گزارشي از بازديد هفته گذشته از مجموعه شهربازي به سمع و نظر اعضاي محترم حاضر در جلسه ارائه نمودند سپس به اختلاف سرمايه گذاران و تعطيلي روند نصب دستگاه ها در مجموعه مذكور اشاره نمودند و خواستار بررسي موضوع در جلسه هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر جهت تسريع در امور شدند. بنابراين مقرر گرديد مراتب در جلسه هيئت رئيسه شورا بررسي و اتخاذ تصميم شود.

دستور كار اوّل جلسه :

1- طرح اصلاح الگوي مصرف در زمينه روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر زنجان با نگرش بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از اترژيهاي نو و پاك به منظور بهره گيري از دانش نورپردازي فضاهاي شهري كه آميزه اي از علم و فناوري و هنر اسلامي براي بازآفريني هويت مذهبي شهري، توسعه كارآمد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فراغتي و تقويت حيات مدني و سرزندگي شبانه به جهت دلپذير كردن فضا و چشم انداز شهري در شب و تأثير مثبت بر روان شهروندان محترم با بهره گيري از توانمنديهاي مديران و مجريان نورپردازي شهري، روان شناسان، هنرمندان و كارشناسان زيباسازي جهت افزايش كيفيت بصري شهر، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور كار دوّم جلسه :

2- ارائه گزارش توسط جناب آقاي شامي مدير عامل محترم سازمان بازيافت و پسماند زباله هاي شهري :

جناب آقاي شامي گزارش كامل و جامعي از كارهاي انجام شده و برنامه هاي در دست اقدام كه از طرف هيئت مديره و شوراي سازمان به مدير عامل ابلاغ شده از جمله احداث كارخانه كمپوست كه ابتدا 9 شركت جهت سرمايه گذاري اعلام آمادگي كرده بودند فرمودند پس از بررسي كارشناسان از 9 شركت 3 شركت انتخاب و قرار است اسناد فراخوان بين

شركت هاي فوق برگزار شود. و ادامه دادند موضوع بعدي توليد انرژي برق از زباله ها مي باشد كه كارهاي كارشناسي و بررسي هاي لازم در اين رابطه انجام شده ولي بدليل اينكه وزير محترم نيرو نرخ برق خريداري از بخش خصوصي را خيلي كمتر از قيمت تمام شده آن اعلام كرده لذا فعلاً سرمايه گذاران رغبتي براي سرمايه گذاري در اين بخش را ندارند بنابراين تمام شهرداريها رايزنيهاي لازم را با وزارت كشور انجام داده اند تا موضوع حل شود علي ايحال منتظر تصميم وزير محترم نيرو در اين رابطه هستيم. عليهذا مركز تجميع زباله (مهتر چاي) به مدت يكسال به مبلغ 160 ميليون تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.

موضوع بعدي قابل ذكر را نخاله هاي ساختماني اعلام نمودند و گفتن سازمان پسماند متولي اين امر مي باشد. و كارهاي كارشناسي از طريق اساتيد محترم دانشگاه علوم پايه انجام شده و چندين طرح پژوهشي بصورت رايگان در زمينه تفكيك زباله و بازيافت با سازمان پسماند انجام دادند كه در آناليز دقيق آن ارسال شده است و مقرر گرديد در آينده نزديك با كمك NGOهاي طرفدار محيط زيست برنامه تفكيك زباله تر و خشك از مبدأ شروع شود.

پس از اتمام گزارش جناب آقاي شامي اعضاي محترم كميسيون سؤالات و ابهامات خود را پيرامون موضوع بازيافت زباله و نخاله هاي ساختماني مطرح فرمودند و ايشان نيز به سؤالات طرح شده پاسخ دادند. سپس رئيس محترمه كميسيون مباحث مطرح شده را جمع بندي و تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد :

1- مقرر گرديد برنامه تفكيك زباله هاي تر از خشك در مبدأ بصورت علمي و همراه با آموزشهاي لازم و توأم با فرهنگ سازي به شهروندان محترم و با همكاري NGOهاي دوستدار محيط زيست در نيمه دوم سالجاري اجرايي شود.

2- احداث كارخانه توليد انرژي برق از زباله از طريق بخش خصوصي بصورت جدي پيگيري و از نيمه دوم سالجاري عمليات اجرايي آن شروع شود.

3- بازيافت از نخاله هاي ساختماني از طريق بخش خصوصي بصورت جدي پيگيري و از نيمه دوم سالجاري اجرائي شود و از تجربيات ساير استانها در اين زمينه براي بهره برداري مطلوب استفاده شود.

4- مدير عامل محترم سازمان پسماند موظف گرديد گزارش اقدامات انجام شده را بصورت ماهيانه به كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري گزارش نمايد.

دستور كار سوّم جلسـه :

3- موضوع تعيين تكليف باغ هاي واقع شده در محدوده و حريم شهر زنجان مطرح و سركار خانم حمزه تبار به مشكلات و دغدغه هاي ايجاد شده براي ساكنين اطراف و مجاورين باغ ها در زمينه هاي ايمني آتش سوزي، آسيب هاي اجتماعي، آلودگي هاي صوتي، تجمع افراد ولگرد و معتادان در مجاورت باغ ها و حيوانات اهلي و غيره و مخاطرات ايجاد شده توسط آنها اشاره نموده و خواستار ساماندهي و تملك آنها از طريق خريد و يا تهاتر توسط شهرداري براي استفاده عمومي همشهريان محترم شدند و اعضاي محترم كميسيون نيز ديدگاه ها و پيشنهادات خود را در اين زمينه به تفصيل مطرح فرمودند. لذا پس از بحث و بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد : 1- شهرداري ساليانه 50 هكتار از باغات واقع شده در حريم و محدوده شهر را از طريق خريد و يا تهاتر تملك و تبديل آن به بوستان براي استفاده عموم همشهريان محترم اقدام نمايد.

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1078