آراض ضيايي رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان شد

1395/06/10
31/08/2016 03:08:04 ب.ظ

در جلسه رسمي و علني اين هفته شوراي اسلامي شهر زنجان كه با حضور فرماندار زنجان برگزار شد ، آراض ضيايي با كسب 8 رأي از 13 رأي مأخوذه به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان انتخاب شد.


در جلسه رسمي و علني اين هفته شوراي اسلامي شهر زنجان كه با حضور فرماندار زنجان برگزار شد ، آراض ضيايي با كسب 8 رأي از 13 رأي مأخوذه به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين مراسم مهندس محمد محمدي با 9 رأي به عنوان نايب رئيس و معصومه حمزه تبار با 10 رأي و سونيا كشاورز با 9 رأي به ترتيب به عنوان منشي هاي اول و دوم شوراي اسلامي شهر زنجان انتخاب شدند.

همچنين فخرالدين رستمي نيز به عنوان سخنگوي شوراي اسلامي شهر زنجان انتخاب شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2237