سي امين جلسه كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري

1395/06/21
11/09/2016 10:41:32 ق.ظ

سي‌امين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 8/6/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1-‌ بررسي نامه‌هاي ارجاع شده به كميسيون 2-‌ بازديد از تعدادي از پارك‌هاي واقع شده در محدوده شهرداري منطقه 3 با دعوت از مدير محترم منطقه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.


سي‌امين جلسه هفتگي كميسيون حمل و نقل عمومي، ترافيك و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر زنجان در روز دوشنبه مورخه 8/6/1395 رأس ساعت 11 صبح به رياست سركار خانم حمزه تبار و با حضور ساير اعضاي محترم كميسيون و با دستور كار 1-‌ بررسي نامه‌هاي ارجاع شده به كميسيون 2-‌ بازديد از تعدادي از پارك‌هاي واقع شده در محدوده شهرداري منطقه 3 با دعوت از مدير محترم منطقه در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد.

در ابتدا رئيس محترمه كميسيون جلسه را با نام و ياد خداوند متعال و ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و عرض خير مقدم به مدعوين محترم شروع و ارائه نقطه نظرات اعضاي محترم را پيرامون موضوعات مطروحه در جلسه خواستار شدند.

دستور كار اوّل جلسه :

1- نامه شماره 23175/1/95/ص مورخ 25/5/1395 شهرداري ثبت شده در دبيرخانه شوراء به شماره 2391 مورخ 25/5/1395 درخصوص ارسال پاسخ به نامه شماره 9506011 مورخ 21/4/1395 شركت سيمرغ تجارت مبني بر عدم بهره‌برداري ناوگان تاكسيراني زنجان از سامانه هوشمند شركت ياد شده عليرغم هزينه يك ميليارد ريالي شركت در سازمان تاكسيراني زنجان مطرح و مقرر گرديد رئيس محترمه هيئت مديره و مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني در جلسه رسمي شورا حاضر و دلايل عدم بهره‌برداري را بيان نمايند.

دستور كار دوّم جلسه :

2- نامه رانندگان محترم اتوبوسهاي كوي پونك ثبت شده در دبيرخانه شوراء به شماره 3203 مورخ 18/5/1395 مبني بر درخواست انتقال مقصد مسير اتوبوسهاي كوي پونك از ميدان آزادي به ميدان انقلاب و خيابان سعدي جنوبي مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر مقرر گرديد بر اساس مصوبه شوراي ترافيك شهرستان زنجان در اين زمينه اقدام گردد.

دستور كار سوّم جلسه :

3- بازديد از مزار قديمي واقع در خيابان دهخدا

اعضاي محترم كميسيون به اتفاق مدير محترم منطقه 3 از مزار مذكور بازديد و با ساكنين محترم مجاور مزار ديدار و از نزديك با مشكلات و معضلات منطقه آشنا شده و تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

الف)‌ درخصوص تغيير كاربري مزار بر اساس طرح تفصيلي (فضاي سبز) مدير محترم منطقه 3 با اداره اوقاف و امور خيريه

مكاتبه نمايد.

ب)‌ سيستم روشنايي مزار بازبيني و بهينه‌سازي شود.

ج)‌ به تعداد مورد نياز صندلي براي استفاده اهالي و ساكنين منطقه در محوطه مزار تعبيه گردد.

د)‌ با اتخاذ تدابير لازم از تجمع افراد ولگرد و معتاد در محوطه مزار جلوگيري شود.

دستور كار چهارم جلسه :

4- بازديد از پارك شهيد بهشتي واقع در ميدان 15 خرداد

اعضاي محترم كميسيون به اتفاق مدير محترم منطقه 3 و مسئولين ذيربط از پارك مزبور بازديد و تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

الف)‌ جداول و ديوارهاي پارك رنگ‌آميزي و زيباسازي شود.

ب)‌ كف‌پوش استاندارد در زمين بازي كودكان پارك نصب شود.

ج)‌ نسبت به هرس درختان و بهينه‌سازي فضاي سبز پارك اقدام گردد.

دستور كار پنجم جلسه :

5- پس از طرح مشكلات ناوگان حمل و نقل عمومي شهر (اتوبوس و تاكسي) تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

الف)‌ در ايستگاههاي اصلي تاكسي بويژه عوارضي‌هاي اتوبان قزوين و تبريز تابلوهاي نرخ كرايه تاكسي با درج مبدأ و مقصد مسير نصب شود.

ب)‌ در بدنه كليه تاكسيهاي خطي نرخ كرايه و مبدأ و مقصد مسير فعاليت درج شود.

ج)‌ طرح اصلاح مسيرهاي اتوبوسها و ايجاد پايانه‌هاي متعدد بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاور مربوطه در اسرع وقت اجرايي شود.

« نهايتاً جلسه با ذكر صلواتي بر محمّد و آل محمّد (ص) خاتمه پذيرفت.»

 


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1963