ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و مديران شهرداري با فرماندار زنجان

1395/07/24
15/10/2016 03:58:48 ب.ظ

اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار زنجان ، معاونين و مديران شهرداري با دكتر رسول بيات فرماندار زنجان ديدار و گفتگو كردند.


اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار زنجان ، معاونين و مديران شهرداري با دكتر رسول بيات فرماندار زنجان ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين ديدار در خصوص افزايش تعاملات و همكاري بين فرمانداري و مجموعه مديريت شهري بحث و تبادل نظر گرديد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2344