معرفی صاحب تریبون شورای شهر زنجان

1396/06/06
27/08/2017 10:14:03 ب.ظ

صاحب تریبون شورای شهرزنجان در دومین جلسه علنی معرفی می‌شوداحمد نصيري   گفت : دردومين  جلسه رسمي  شورا که در سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود، سخنگوي  شوراي شهر معرفي ميشود.
رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: صاحب تریبون شورا در دومین جلسه علنی معرفی می‌شود
احمد نصيري  دردومين  جلسه رسمي  شورا که در سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود، سخنگوي  شوراي شهر معرفي ميشود.


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1795