صاحب تریبون شورای شهر زنجان در دوره پنجم مشخص شد

1396/06/07
30/08/2017 10:17:42 ق.ظ

سجاد خدايي صاحب تریبون شورای شهر زنجان در دوره پنجم شد


سجاد خدايي  صاحب تریبون شورای شهر زنجان در دوره پنجم شده.

احمد نصيري رئيس شورا شهر زنجان گفت: با رای اکثریت اعضای شورای شهر زنجان  سجاد خداي عضو جدید شورای شهرزنجان  به عنوان سخنگوی پارلمان محلی زنجان  انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر زنجان ، سه شنبه مورخ 7-6-1396در دومين  جلسه رسمی  و غير علني شورای شهر زنجان  مسئولیت تريبون شورا  به آقاي سجاد خداي داده ‌شد .


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 1806