ديدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان به همراه هيئت همراه با اعضاي شوراي شهر زنجان

1396/06/12
03/09/2017 08:09:17 ق.ظ

ديدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان به همراه هيئت همراه با اعضاي شوراي شهر زنجان


ديدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان  به همراه هيئت همراه با اعضاي شوراي شهر زنجا

ن


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3654