بازديد رئيس كميسيون شهر سازي و معماري شوراي اسلامي شهر زنجان از مجموعه خانه بوران شهرداري

1396/07/17
09/10/2017 02:12:56 ب.ظ

حميد رضا حميدي ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرزنجان از مجموعه خانه بوران شهرداري زنجان در روز سه شنبه مورخ 15-7-96 بازديد ميداني انجام داد.


بازديد رئيس كميسيون شهر سازي و معماري شوراي اسلامي شهر زنجان از  مجموعه خانه بوران شهرداري  

حميد رضا حميدي ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرزنجان  از مجموعه خانه بوران شهرداري زنجان در  روز سه شنبه مورخ     15-7-96  بازديد ميداني انجام داد.
 به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين بازديد، تحليل و بررسي نحوه اداره و كيفيت نگهداري مجموعه و طرح هاي آتي شهرداري در اين محل مورد تأكيد قرار گرفت  .


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2182