برگزاري هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان

1396/07/23
15/10/2017 02:05:32 ب.ظ

هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور رئيس و اعضاي كميسيون ، سرپرست مديريت فرهنگي و اجتماعي و مسؤل امور بانوان شهرداري زنجان برگزار شد.


هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان با حضور رئيس و اعضاي كميسيون ، سرپرست مديريت فرهنگي و اجتماعي و مسؤل امور بانوان شهرداري زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، در اين جلسه گزارشي از فعاليت هاي حوزه مديريت فرهنگي و اجتماعي شهرداري زنجان در هفته جهاني كودك ارائه گرديد.

همچنين نامه ها و طرح هاي رسيده به كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 3326