برگزاري سمينارهاي اجتماعي اثرات لازم بر خانواده ها را به دنبال نداشته است

1396/08/01
23/10/2017 03:25:24 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: برگزاري سمينارها و همايش هاي مختلف اجتماعي ، اثرات لازم بر تحكيم خانواده ها را به دنبال نداشته است.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: برگزاري سمينارها و همايش هاي مختلف اجتماعي ، اثرات لازم بر تحكيم خانواده ها را به دنبال نداشته است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، احمد نصيري در جلسه كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي اين شورا كه با حضور مديران و مسؤلان امور بانوان ادارات و ارگان ها پيرامون موضوع خانواده برگزار شد اظهار داشت: برخي مشكلات كنوني جامعه ناشي از اهميت ندادن و بي توجهي خانواده ها در امور مختلف است.

وي گفت: از رسانه هاي جمعي و صدا و سيما درخواست داريم تا در بخش آموزش هاي شهروندي همكاري هاي خود را بيش از پيش گسترش دهند.

نصيري افزود: اميدواريم با تعاملات ايجاد شده برگزاري چنين جلساتي ادامه داشته و خروجي لازم را در جهت اثر بخشي به جامعه به همراه داشته باشد.

رئيس كميسيون فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين جلسه با بيان اينكه اهميت و جايگاه خانواده بر كسي پوشيده نيست اظهار داشت: هر چه بنيان خانواده محكم باشد اثرات آن را در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي مشاهده خواهيم كرد.

امامعلي دادخواه افزود: با توجه به آغاز شوراي پنچم و برخي وظايف مرتبط آن ، نشست هاي ويژه در اين خصوص برگزار خواهد شد تا برنامه هاي به جا مانده از شوراي قبل تكميل و تصميمات لازم براي سال هاي آتي اتخاذ گردد.

وي با بيان اينكه نقش دين و آموزه هاي آن در زمينه تحكيم بنيان خانواده ها راهگشا است تصريح كرد: انقلاب اسلامي و احياي ارزش هاي ديني اثرات ملموسي در كليه بخش هاي جامعه داشته است.

دادخواه افزود: با توجه به تغيير الگو و سبك هاي زندگي ، دستگاه ها و نهاد هاي مرتبط بايد از امكانات خود براي ارتقاء و اعتلاي كانون خانواده ها استفاده نمايند.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 4483