رويكرد شوراي پنچم حركت در مسيري هدفمند جهت خدمت به شهروندان است

1396/09/13
04/12/2017 12:11:18 ب.ظ

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: رويكرد شوراي پنچم اسلامي شهر زنجان حركت در مسيري هدفمند در جهت خدمت رساني بيش از پيش به شهروندان مي باشد.


رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: رويكرد شوراي پنچم اسلامي شهر زنجان حركت در مسيري هدفمند در جهت خدمت رساني بيش از پيش به شهروندان مي باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر زنجان ، احمد نصيري در مراسم ديدار معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان و ديگر مديران اين اداره كل با اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان اظهار داشت:  شوراهاي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ظرفيت بزرگي شناخته شده است ولي تاكنون از اين ظرفيت به نحو مطلوب استفاده نشده است.

وي با بيان اينكه در بخش آموزش حقوق شهروندي گام هاي مؤثري برداشته نشده است گفت: طي ساليان گذشته اعتبارات حوزه فرهنگي بر بخش هايي هزينه گرديده كه بازده مطلوبي به همراه نداشته است.

نصيري افزود: در تدوين بودجه سال 97 شهرداري زنجان ، هزينه هاي فرهني بسيار هدفمند و مطابق با برنامه هاي راهبردي خواهد بود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در اين ديدار ضمن تقدير از همكاري هاي اداره كل آموزش و پرورش استان در پيشبرد برنامه هاي مشاركتي در حوزه فرهنگي اظهار داشت: افزايش تعاملات مجموعه مديريت شهري و آموزش و پرورش راهگشاي بسياري از مشكلات فرهنگي شهر خواهد شد.

مسعود مرادخاني افزود: در گذشته زيربناهاي فرهنگي مورد غفلت قرار گرفته و تاكيد اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان توجه بيشتر به سياست هاي فرهنگي است.

وي گفت: در اين بين مطالبه گري شهروندان از مسؤلان در تمامي بخش ها ، كمك شاياني جهت توسعه هر چه بيشتر شهر زنجان خواهد نمود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 4566