اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی

1400/08/17
16/03/2022 04:37:04 ب.ظ


🔷️کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی  
 
🔻رئیس کمیسیون : محمد کاظم مجتهدی
🔻نایب رئیس کمیسیون : منصور مرادلو 
🔻منشی کمیسیون: اسحاق اسماعیلی
🔴اعضای کمیسیون: منصور مرادلو _حسین حمزه لو پاک -مهدی طالب_ خانم ابوبصیر _سعید نجفی_اسحاق اسماعیلی

نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 640