کمیسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری

1400/08/25
16/03/2022 04:37:55 ب.ظ


🔷️کمیسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری

🔻رئیس کمیسیون : اسحاق اسماعیلی

🔻نایب رئیس کمیسیون : خانم ابوبصیر

🔻منشی کمیسیون: منصور مرادلو

  🔴اعضای کمیسیون: منصور مرادلو- داوود حسنی-مهدی طالب - خانم ابوبصیر-کاظم مجتهدی


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 424