کمیسیون پیگیری،نظارت و حقوقی

1400/08/24
17/03/2022 07:21:43 ق.ظ


🔷️کمیسیون پیگیری،نظارت و حقوقی

    🔻رئیس کمیسیون : حسین حمزه لو پاک

    🔻نایب رئیس کمیسیون : منصور مرادلو

    🔻منشی کمیسیون: مجید ناصحی مقدم 

    🔴اعضای کمیسیون: منصور مرادلو-مجید ناصحی مقدم - محمد کاظم مجتهدی-اسحاق اسماعیلی


نویسنده:Admin -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 390