ضرورت توجه به پنجره واحد سرمایه‌گذاری در شهر زنجان

1396/06/15
06/09/2017 05:14:06 ب.ظ

ضرورت توجه به پنجره واحد سرمایه‌گذاری در شهر زنجان طرح جامع گردشگری شهر زنجان تهیه شود


سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اهمیت رویکرد مشارکت اقتصادی بخش خصوصی در توسعه شهر زنجان، گفت: توجه به پنجره واحد سرمایه‌گذاری در شهر زنجان ضروری است.
به گزارش همدلی‌زنجان، سجاد خدایی در نخستین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان، با بیان اینکه مدیریت شهری زنجان باید برای تشکل کارگروه صدور پروانه، کارگروه اقتصادی و پنجره واحد سرمایه گذاری توجه جدی داشته باشد، اظهار کرد: ایجاد دفتر تسهیل گری، تشویق سرمایه گذاران برای حضور در شهر زنجان و تامین امنیت سرمایه آن ها در کنار حفظ کرامت سرمایه گذار برای تقویت حضور بخش خصوصی در زنجان ضروری است.
وی خواستار تهیه طرح جامع گردشگری در شهر زنجان شد و افزود: باید تمامی ظرفیت های تشویقی برای حضور بخش خصوصی در شهر زنجان در ارائه مکانیزم های تشویقی لازم برای سرمایه گذاران در سطح خرد و کلان زمینه سازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر زنجان خواستار نصب روزشمار برای تمامی پروژه های شهری زنجان شد و تاکید کرد: تمامی اقدامات مدیریت شهری در اجرای پروژه ها باید شفاف سازی شده و به مردم ارائه شود.
وی بهره گیری از شیوه های جدید و روز برای حوزه سرمایه گذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با رویکرد و نگاه نو و استفاده از تمامی شیوه های جدید اجرای پروژه های مشارکتی، سرمایه خرد و کلان در سطح شهر زنجان جذب شود.
خدایی مدیریت شهری را یکی از بخش های مهم درگیر با زندگی مردم عنوان کرد و یادآور شد: بیش از ۳۰۰ نوع فعالیت و خدمات توسط مدیریت شهری به مردم ارائه می شود و این خدمات ابعاد مختلف زندگی مردم را درگیر می کند.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان اعبتارات عمرانی شهرداری زنجان را برای انجام پروژه های مهم ناچیز برشمرد و تاکید کرد: با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی نمی توان پروژه‌های مناسبی در شهر زنجان عملیاتی کرد و رویکرد تقویت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های مهم باید تقویت شود.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 2033