بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و آیین نامه ارزش معاملاتی تخلفات ساختمانی

جلسه تلفیق کمیسیون های تخصصی با موضوع بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و آیین نامه ارزش معاملاتی تخلفا ...

بازدید از پروژه سبزه میدان

استاندار، اعضای شورا، شهردار و برخی از مسئولین علاوه بر بازدید از پروژه سبزه میدان صدای مردم را نیز شنیدند

دیدار با سردار کرمی فرماندهی محترم سپاه انصارالمهدی عج استان

دیدار با سردار کرمی فرماندهی محترم سپاه انصارالمهدی عج استان .

اعضای شورا