جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان برگزار شد

1397/11/01
21/01/2019 02:17:26 ب.ظ

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون و مدیران سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان تشکیل شد.


جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون و مدیران  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان تشکیل شد.


نویسنده:Saatchi -- تعداد بازدیدکنندگان: تعداد بازدیدکنندگان: 713