شروع تولید محصولات بتنی، سایت شهید اسماعیلی

1400/12/25
16/03/2022 03:28:33 ب.ظ

شروع تولید محصولات بتنی، سایت شهید اسماعیلی و نصب و راه اندازی ماسه سازها و تولید شن و ماسه، کارخانه سارمساقلو شهرداری زنجان