جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی

1401/4/23
15/07/2022 03:03:57 ب.ظ

جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی پنجشنبه مورخه ۲۳ تیرماه برگزار شد.