جلسه كميسيون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورا

16/08/2022 03:14:27 ب.ظ

جلسه كميسيون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورا رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 24/5/1401 به رياست با بررسی چندین لایحه در سالن جلسات شورا برگزار شد.