جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

1401/5/27
20/08/2022 01:31:02 ب.ظ

جلسه کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست در ظهر روز پنجشنبه مورخ 27 مرداد در سالن جلسات شورا برگزار شد.