کمیسیون شهرسازی و معماری

1401/5/29
23/08/2022 11:57:42 ق.ظ

کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ظهر امروز 29 مرداد ماه 1401 به ریاست مهندس طالب با دستور کار بررسی وضیت واحدهای شهرسازی و اجرائیات در سالن جلسات شورا برگزار شد.