جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی

1401/6/1
23/08/2022 11:26:09 ب.ظ

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری و امور حقوقی در دو نوبت صبح و عصر با موضوع بررسی لایحه اصلاح و متمم بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای