جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1401/6/1
23/08/2022 11:30:10 ب.ظ

صبح روز اول شهریور کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا به ریاست سرکار خانم ابوبصیری و سایر اعضا ، همچنین سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و نیز مدیر مالی شهرداری زنجان تشکیل شد.