کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

1401/6/6
29/08/2022 12:17:17 ب.ظ

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا موضوع بررسی و حل مشکلات ورزشی شهر در سالن جلسات شورا برگزار شد.