جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا

1401/6/7
30/08/2022 11:25:33 ق.ظ

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا با دستور کار طرح و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.